Nazwa usługi

Cena

 Badanie USG prenatalne w 1 trymestrze

320zł

 Badanie USG prenatalna w 1 trymestrze ciąża bliżniacza 350zł
 Badanie USG prenatalne w 2 trymestrze 350zł
 Badanie USG prenatalne w 2 trymestrze ciąża bliżniacza 390zł
 Badanie 3D/4D (jako dodatek do badania prenatalnego) 140zł
 Badanie 3D/4D (bez badania prenatalnego z biometrią płodu) 310zł
 Biometria płodu+ badanie Dopplerowskie 170zł
 Biometria płodu 150zł
 Test biochemiczny PAPP-A 200zł
Badanie płynu owodniowego metodą mikromacierzy 1800zł
Konsultacja genetyczna (Poza programem NFZ badań prenatalnych)  200zł
 Test cytogenetyczny FISH 1000zł
 Nieinwazyjny Test Genetyczny Harmony 2100zł
 Amniopunkcja genetyczna 1200zł
 Nieinwazyjny Test Genetyczny SANCO 2150zł
Nieinwazyjny Test DNA PŁODOWEGO VERACITY 13,18,21; obecność i aneuploidie chromosomów płci 2300zł
Nieinwazyjny Test DNA PŁODOWEGO VERACITY 13,18,21; obecność i aneuploidie chromosomów płci, mikrodelecje 2300zł
Nieinwazyjny Test Genetyczny VANADIS 1700zł
SANCO Rh badanie grupy krwi płodu
(jako uzupełnienie testu SANCO)
300zł
SANCO Rh nieinwazyjne badanie genetyczne grupy krwi płodu 350zł
Nieinwazyjny test genetyczny DNA płodu - Panorama 2200zł
Nieinwazyjny test genetyczny DNA płodu - Panorama  z badaniem mikrodelecji 22q11.2 (DiGeorge) 2400zł
Nieinwazyjny test genetyczny DNA płodu - Panorama  z panelem mikrodelecji (zespoły: DiGeorge, Angelman, Prader-Willi, Cru du Chat) 2600zł
Nieinwazyjny test genetyczny DNA płodu - VERA GENE  z panelem aneuploidii,mikrodelecji i chorób monogenowych 2950
Badania usg prenatalne w 1 i 2 trymestrze refundowane przez NFZ 0zł
Archiwizacja badania na nośniku DVD 40zł
Kserokopia dokumentacji medycznej 0,30zł / strona
Strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 8zł / strona
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 1,5zł / Udostępnienie
Archiwizacja badania: pendrive 60

 

 

Archiwizacja badania: pendrive