Nazwa usługi

Cena

 Badanie USG prenatalne w 1 trymestrze

240zł

 Badanie USG prenatalna w 1 trymestrze ciąża bliżniacza 290zł
 Badanie USG prenatalne w 2 trymestrze 260zł
 Badanie USG prenatalne w 2 trymestrze ciąża bliżniacza 320zł
 Badanie 3D/4D (jako dodatek do badania prenatalnego) 140zł
 Badanie 3D/4D (bez badania prenatalnego z biometrią płodu) 200zł
 Biometria płodu+ badanie Dopplerowskie 150zł
 Echokardiografia płodowa 300zł
 Biometria płodu 100zł
 Test biochemiczny PAPP-A 200zł
 Test cytogenetyczny FISH 1000zł
 Nieinwazyjny Test Genetyczny Harmony 2100zł
 Amniopunkcja genetyczna 1200zł
 Nieinwazyjny Test Genetyczny SANCO 2200zł
SANCO Rh badanie grupy krwi płodu
(jako uzupełnienie testu SANCO)
300zł
SANCO Rh nieinwazyjne badanie genetyczne grupy krwi płodu 350zł
Nieinwazyjny test genetyczny DNA płodu - Panorama 2200zł
Nieinwazyjny test genetyczny DNA płodu - Panorama  z badaniem mikrodelecji 22q11.2 (DiGeorge) 2400zł
Nieinwazyjny test genetyczny DNA płodu - Panorama  z panelem mikrodelecji (zespoły: DiGeorge, Angelman, Prader-Willi, Cru du Chat) 2600zł
Nieinwazyjny test genetyczny DNA płodu - VERA GENE  z panelem aneuploidii,mikrodelecji i chorób monogenowych 3500
Badania usg prenatalne w 1 i 2 trymestrze refundowane przez NFZ 0zł
Archiwizacja badania na nośniku DVD 40zł
Kserokopia dokumentacji medycznej 0,30zł / strona
Strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 8zł / strona
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 1,5zł / Udostępnienie
Archiwizacja badania: pendrive 60

 

 

Archiwizacja badania: pendrive

Nowości w Sonomedico1


Nieinwazyjny test prenatalny VERAgene

VERAgene - to nowy nieinwazyjny prenatalny test genetyczny pobierany z krwi matki.

Jedno badania pod katem aneuploidii, mikrodelecji i mutacji punktowych ( choroby monogenowe ).

Test można wykonywać od 10 tygodnia ciąży, w ciążach pojedyńczych jak i blizniaczych jak również dla ciąż po in vitro.

Schorzenia, które wykrywa test VERAgene, są często ciężkie i wpływają znaczaco na jakość życia.

VERAgene wykrywa 500 mutacji w ramach badania przesiewowego 50 chorób monogenowych.

VERAgene wykonuje się przy pomocy próbki krwi matki oraz wymazu policzkowego biologicznego ojca.

Próbka krwi  zawiera pozakomórkowe DNA zarówno matki, jak i płodu.

To DNA podlega wyizolowaniu i analizie wraz z próbką DNA ojca pod katem potencjalnych mutacji genetycznych za pomocą sekwencjonowania następnej generacji

 

[Prezentacja]