Dr n. med. Dariusz Cholewa

Przebieg pracy zawodowej:


1998-2000 asystent w Szpitalu Miejskim w Katowicach,
2000-2008 młodszy asystent, asystent, starszy asystent w Katedrze i Klinice Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
2006 do teraz lekarz specjalista w Szpital Angelius, NZOZ Sonomedico-1, Centrum Medycznym AD CLINIC


Członkowstwo towarzystw naukowych:

od 2015  członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii
od 2011 członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii ESHRE-European Society of Human Reproduction and Embriology
od 2006 członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii).
od 1998 Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
od 2010 roku członek sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Współorganizator i wykładowca podczas wielu Kursów i Konferencji. Autor lub współautor ponad 30 artykułów naukowych i doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach polskich i zagranicznych.

Szkolenia Zagraniczne:
Staż w Rikshospitalet University Hospital Oslo, Norwegia 

Kongresy Zagraniczne:

-ESHRE 2017 Genewa, Szwajcaria
-CBEiMPP Endokrynologia Rozrodczości 2016 Warszawa , Polska
- ESHRE campus  2015 Helsinki, Finlandia
- ESHRE campus 2014 Wiedeń, Austria
- ESHRE campus 2014 Cortina, Włochy
- ESHRE 2013 Londyn, Anglia
- ISUOG 2010, Oberlech, Austria,
- ESHRE 2010, Rzym, Włochy,
- ISGE 2008, Bari, Włochy,
- ISUOG Doppler 2006 Oberlech, Austria,
- ISUOG 2006, Londyn, Anglia.

Posiadane Certyfikaty:
2002 - Certyfikat ukończenia kursu Ultrasonografia 3D
2003 - Certyfikat ukończenia kursu Ultrasonografia dwu i trójwymiarowa w położnictwie i ginekologii
2004 - Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii.
2006 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation i PTG ukończenia Advanced Course in Prenatal Ultrasound.
2006 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation London na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem.
2006 - Certyfikat ukończenia kursu podstawowego echokardiografii płodowej.
2006 - Certyfikat ISUOG ukończenia kursu z zakresu ultrasonografii Dopplerowskiej w badaniu płodu, Oberlech Austria.
2008- Certyfikat PTG ukończenia kursu z zakresu endoskopii operacyjnej
2008 Certyfikat ISGE ukończenia kursu z zakresu office-histeroskopy, Bari Włochy.
2010- Certyfikat ISUOG ukończenia kursu z zakresu ultrasonografii Dopplerowskiej w badaniu płodu, Oberlech Austria.
2017- Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii

dr n. med. Dariusz Cholewa w Internecie
- prywatna strona dr n.med. Dariusz Cholewa www.ginekolog.med.pl, www.ad-c.pl
- dr n. med. Dariusz Cholewa w serwisie Znany Lekarz

Dr hab. n. med. Bartosz Czuba

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Asystent Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Rudzie Śląskiej.
II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii Tytuł doktora nauk medycznych – wyróżniona praca doktorska z zakresu diagnostyki prenatalnej zakażeń wewnątrzmacicznych drobnoustrojami powodującymi nieprawidłowy przebieg ciąży (wady rozwojowe, poród przedwczesny, poronienia, wewnątrzmaciczną śmierć płodu)
Liczne zagraniczne pobyty naukowe:

- Staż miesięczny w Katholiekuniversitat, Gasthuisberg Klinik Leuven, Belgia z zakresu zastosowania fetoskopii w diagnostyce i terapii wewnątrzmacicznej płodu (Prof. Jan Deprest)

- Staż w Department of Obstetrics and Gynaecology Harris Birghtright Research Centre for Fetal Medicine King’s College Hospital Londyn, z zakresu wykonywania badań USG w ciąży (Prof. Kypros Nicolaides)

Posiadane Certyfikaty:

2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną częstości występowania preeklampsji oraz porodu przedwczesnego

2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny oraz oceną kąta czołowo - szczękowego twarzy.

2006 - Certifikat Sekcji Echokardiografii Płodowej - badania przesiewowe serca płodu

2005 - Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Cardiology Course

2004 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Advanced Course in Fetal Medicine

2003 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem

2003 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii

2001 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 18-23 tygodniem

Od października 2000 członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (The Fetal Medicine Foundation - Fundacja Medycyny Połdu), od 2010 członek ISPD (International Society for Prenatal Diagnosis - Międzynarodowe Towarzystwo Diagnostyki Prenatalnej)

Od października 1996 członek PTG - Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Współorganizator i wykładowca podczas wielu Kursów (USG i USG 3D i 4D) i Konferencji Autor lub współautor ponad 80 artykułów naukowych i doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach polskich i zagranicznych, a także licznych rozdziałów w podręcznikach medycznych przeznaczonych dla lekarzy.

Dr n. med. Tomasz Zieliński

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach.
Asystent Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii.
Tytuł doktora nauk medycznych – praca doktorska z zakresu diagnostyki dopplerowskiej w ciąży powikłanej nadciśnieniem indukowanym ciążą

Posiadane Certyfikaty:

2010 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
2010 - Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Echocardiography Course
2009 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań dopplerowskich w ciąży
2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną
2008 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną przepływów dopplerowskich w przewodzie żylnym
2008 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem

 006

 dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek 

specjalista genetyki klinicznej

- 2017 do teraz: konsultant w zakresie badań prenatalnych w Sonomedico-1
- 2001 do nadal: pracownik Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu-Pomnik "Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
- 2008-2017: konsultant w zakresie badań prenatalnych oraz lekarz w Poradni Genetycznej w NZOZ Genom w Rudzie Śląskiej
- 2000-2001: asystent w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Współpracuje z Poradniami Genetycznymi, Zakładami Genetyki oraz specjalistami od chorób tzw. rzadkich w całej Polsce oraz z licznymi zagranicznymi ośrodkami genetycznymi. Zajmuje się wdrożeniem badań genetycznych do rutynowej diagnostyki medycznej, zwłaszcza w dziedzinie położnictwa, m.in. w ramach Śląskiego Centrum Diagnostyki Genetycznej „DiaGen” w Gliwicach.
Prowadzi aktywną działalność w międzynarodowym projekcie Orphanet, dedykowanym rzadkim chorobom wrodzonym.
Członkostwo towarzystw naukowych:
- ESHG (European Society of Human Genetics, Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka),
- Sekcji Dysmorfologii Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.
- Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
Autor i współautor ponad 110 artykułów i doniesień naukowych (pełna lista dostępna tutaj)

 prof Borowski

prof. dr hab. n. med. Dariusz Borowski

specjalista ginekolog-położnik, specjalista perinatolog

• Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi.
• 1993 – 2007 – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
• 1998 - specjalizacja I stopnia z Położnictwa i Ginekologii
• 2002 - specjalizacja II stopnia z Położnictwa i Ginekologii
• 1999 - obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR)" na Akademii Medycznej w Łodzi.
• 2007 – stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena przydatności badań ultrasonograficznych oraz markerów biochemicznych w diagnostyce zagrożeń pierwszego trymestru ciąży" – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
• 2007 - I Klinika Położnictwa I Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
• 2009 – Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• 2013 – Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• 2013 – stanowisko Profesora Nadzwyczajnego Collegium Medicum w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• 2014 – specjalizacja w dziedzinie perinatologia
• 2015 – Dyrektor Medyczny – Szpital Specjalistyczny Pro – Familia w Łodzi

Towarzystwa naukowe:
1. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – członek od 1998
• członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii od 2009
• członek Zarządu Sekcji Terapii Płodu od 2009
• członek Zarządu Sekcji Perinatologii od 2012

2. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - członek od 1996
3. Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej – członek od 1996
4. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne – członek od 1993 - 2002

Projekty badawcze:
• Wykonawca grantu KBN nr 4 PO5E 120 15 pt. Ocena wartości klinicznej wewnątrzmacicznego zastosowania shuntu pęcherzowo - owodniowego w przypadkach uropatii zaporowych u płodu. Grant zakończony.
• Główny Wykonawca grantu KBN nr 0734/PO5/99/16 pt. Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR). Grant zakończony.
• Kierownik grantu KBN pt. „Ocena przydatności ultrasonografii dwu, trójwymiarowej i dopplerowskiej oraz markerów inwazji trofoblastu w diagnostyce poronień pierwszego trymestru ciąży".
• Wykonawca grantu KBN pt. „Diagnostyka i terapia zespołu przetoczeniowego w przebiegu ciąży bliźniaczej z zastosowaniem techniki laserowej i fetoskopii operacyjnej – badania wieloośrodkowe".

Wykładowca:
• Winter School of Perinatal Medicine (Polskie Towarzystwo Perinatologiczne),
• Polsko-Niemiecka Szkoła Ultrasonografii w Ginekologii i Położnictwie (Akademia
• Medyczna w Poznaniu i Wielkopolskie Towarzystwo Ginekologiczne),
• Kursy doskonalące – zastosowanie USG w ginekologii i położnictwie (Polskie
• Towarzystwo Ginekologiczne),
• Zastosowanie ultrasonografii położniczej w praktyce lekarza rodzinnego (Polskie
• Towarzystwo Ultrasonograficzne),
• Zajęcia z zakresu położnictwa i ginekologii – seminaria i wykłady – Oddział
• Anglojęzyczny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
• Zastosowanie echokardiografii płodowej w położnictwie w ramach realizacji programu POLKARD.
• Diagnostyka prenatalna i zastosowanie ultrasonografii w położnictwie – spotkania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
• Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce I trymestru ciąży – Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Kursy i szkolenia:
• Diagnostyka wad płodu w I i II trymestrze ciąży – University of London – Londyn 1998
• Zastosowanie techniki kolorowego Dopplera w położnictwie i ginekologii– Lubeka 1999
• Terapia płodu – San Francisco 2000
• Diagnostyka i terapia wad płodu – Children Hospital – Filadelfia 2001
• Zastosowanie technik ultrasonografii trójwymiarowej w medycynie – Warszawa 2001
• Zastosowanie ultrasonografii 3D w położnictwie i ginekologii – Poznań 2002
• Diagnostyka wad płodu, zastosowanie technik dopplerowskich i terapia płodu– Fetal Medicine Foundation – Kings College Hospital – Londyn 2002, 2004, 2005
• Diagnostyka i terapia w przypadkach powikłań w przebiegu ciąż bliźniaczych – Uniwersytet Katolicki – Leuven – Belgia – 2004, 2005.
• Diagnostyka echokardiograficzna u płodu – All Childrens Hospital– St. Petersburg, Floryda, Stany Zjednoczone 2005

Promotor przewodów doktorskich:
• Jarosław Koneczny - Ocena przydatności ultrasonograficznych modeli diagnostycznych w predykcji złośliwych guzów jajnika. I Wydział Lekarski WUM – obrona - 03. 2013
• Przemysław Poziemski - Znaczenie predykcyjne terminologii i techniki pomiaru endometrium zaproponowane przez IETA do wykrywania patologii śluzówki macicy, w szczególności raka endometrium. I Wydział Lekarski WUM – wszczęcie przewodu doktorskiego – 05.2015
• Józef Krawczyk - Pregnancy-associated plasma protein-A - the clinical application in the first trimester of pregnancy - 04.2018

Recenzent przewodów doktorskich:
• Patrycja Budziszewska - Związek stężeń PAPP-A i ß-hCG w osoczu matki w I trymestrze ciąży z terminem porodu i masą urodzeniową noworodka.
• Jacek Skórczewski - Badania przesiewowe w kierunku wad płodu u ciężarnych pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży w oparciu o analizę wybranych parametrów ultrasonograficznych oraz biochemicznych.
Piotr Stołtny - Stężenia wybranych białek szoku cieplnego u zdrowych kobiet ciężarnych oraz ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym ciążowym.
• Maria Lauda – Świeciak - Analiza podłoża występowania wad płodu u pacjentek ciężarnych z regionu Kujawsko-Pomorskiego

Nagrody i odznaczenia:
• Nagroda Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
• Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Brązowy Krzyż Zasługi - 2012

Nowości w Sonomedico1

Szanowni Pacjenci, ze względu na obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z stanem epidemii w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID – 19, w trosce o Wasze bezpieczeństwo
i komfort, NZOZ SONOMEDICO 1 wprowadził następujący schemat przyjmowania pacjentów:


schemat przyjmowania pacjentów (PDF)
ankieta epidemiolgiczna COVID 19 (PDF)

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja dynamicznie się zmienia i jesteśmy przygotowani na elastyczne, dostosowane do sytuacji działania. W razie jakichkolwiek zmian będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco. Równocześnie informujemy, że nasza rejestracja będzie przeprowadzała z Państwem pogłębiony wywiad zdrowotny, podczas potwierdzania wizyty, pod kątem wykluczenia wszelkich niebezpiecznych objawów.