Dr n. med. Dariusz Cholewa

Przebieg pracy zawodowej:


1998-2000 asystent w Szpitalu Miejskim w Katowicach,
2000-2008 młodszy asystent, asystent, starszy asystent w Katedrze i Klinice Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
2006 do teraz lekarz specjalista w Szpital Angelius, NZOZ Sonomedico-1, Centrum Medycznym AD CLINIC


Członkowstwo towarzystw naukowych:

od 2015  członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii
od 2011 członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii ESHRE-European Society of Human Reproduction and Embriology
od 2006 członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii).
od 1998 Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
od 2010 roku członek sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Współorganizator i wykładowca podczas wielu Kursów i Konferencji. Autor lub współautor ponad 30 artykułów naukowych i doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach polskich i zagranicznych.

Szkolenia Zagraniczne:
Staż w Rikshospitalet University Hospital Oslo, Norwegia 

Kongresy Zagraniczne:

-ESHRE 2017 Genewa, Szwajcaria
-CBEiMPP Endokrynologia Rozrodczości 2016 Warszawa , Polska
- ESHRE campus  2015 Helsinki, Finlandia
- ESHRE campus 2014 Wiedeń, Austria
- ESHRE campus 2014 Cortina, Włochy
- ESHRE 2013 Londyn, Anglia
- ISUOG 2010, Oberlech, Austria,
- ESHRE 2010, Rzym, Włochy,
- ISGE 2008, Bari, Włochy,
- ISUOG Doppler 2006 Oberlech, Austria,
- ISUOG 2006, Londyn, Anglia.

Posiadane Certyfikaty:
2002 - Certyfikat ukończenia kursu Ultrasonografia 3D
2003 - Certyfikat ukończenia kursu Ultrasonografia dwu i trójwymiarowa w położnictwie i ginekologii
2004 - Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii.
2006 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation i PTG ukończenia Advanced Course in Prenatal Ultrasound.
2006 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation London na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem.
2006 - Certyfikat ukończenia kursu podstawowego echokardiografii płodowej.
2006 - Certyfikat ISUOG ukończenia kursu z zakresu ultrasonografii Dopplerowskiej w badaniu płodu, Oberlech Austria.
2008- Certyfikat PTG ukończenia kursu z zakresu endoskopii operacyjnej
2008 Certyfikat ISGE ukończenia kursu z zakresu office-histeroskopy, Bari Włochy.
2010- Certyfikat ISUOG ukończenia kursu z zakresu ultrasonografii Dopplerowskiej w badaniu płodu, Oberlech Austria.
2017- Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii

dr n. med. Dariusz Cholewa w Internecie
- prywatna strona dr n.med. Dariusz Cholewa www.ginekolog.med.pl, www.ad-c.pl
- dr n. med. Dariusz Cholewa w serwisie Znany Lekarz

Dr hab. n. med. Bartosz Czuba

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Asystent Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Rudzie Śląskiej.
II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii Tytuł doktora nauk medycznych – wyróżniona praca doktorska z zakresu diagnostyki prenatalnej zakażeń wewnątrzmacicznych drobnoustrojami powodującymi nieprawidłowy przebieg ciąży (wady rozwojowe, poród przedwczesny, poronienia, wewnątrzmaciczną śmierć płodu)
Liczne zagraniczne pobyty naukowe:

- Staż miesięczny w Katholiekuniversitat, Gasthuisberg Klinik Leuven, Belgia z zakresu zastosowania fetoskopii w diagnostyce i terapii wewnątrzmacicznej płodu (Prof. Jan Deprest)

- Staż w Department of Obstetrics and Gynaecology Harris Birghtright Research Centre for Fetal Medicine King’s College Hospital Londyn, z zakresu wykonywania badań USG w ciąży (Prof. Kypros Nicolaides)

Posiadane Certyfikaty:

2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną częstości występowania preeklampsji oraz porodu przedwczesnego

2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny oraz oceną kąta czołowo - szczękowego twarzy.

2006 - Certifikat Sekcji Echokardiografii Płodowej - badania przesiewowe serca płodu

2005 - Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Cardiology Course

2004 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Advanced Course in Fetal Medicine

2003 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem

2003 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii

2001 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 18-23 tygodniem

Od października 2000 członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (The Fetal Medicine Foundation - Fundacja Medycyny Połdu), od 2010 członek ISPD (International Society for Prenatal Diagnosis - Międzynarodowe Towarzystwo Diagnostyki Prenatalnej)

Od października 1996 członek PTG - Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Współorganizator i wykładowca podczas wielu Kursów (USG i USG 3D i 4D) i Konferencji Autor lub współautor ponad 80 artykułów naukowych i doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach polskich i zagranicznych, a także licznych rozdziałów w podręcznikach medycznych przeznaczonych dla lekarzy.

Dr n. med. Tomasz Zieliński

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach.
Asystent Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii.
Tytuł doktora nauk medycznych – praca doktorska z zakresu diagnostyki dopplerowskiej w ciąży powikłanej nadciśnieniem indukowanym ciążą

Posiadane Certyfikaty:

2010 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
2010 - Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Echocardiography Course
2009 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań dopplerowskich w ciąży
2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną
2008 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną przepływów dopplerowskich w przewodzie żylnym
2008 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem

 g-bogusawa piela

Dr n.med. Bogusława Piela

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Absolwentka Dziennego Studium Doktoranckiego, Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych -2008
Specjalista w zakresie Położnictwa i Ginekologii .2011
W trakcie specjalizacji z Perinatologii 04.2015 do nadal

Przebieg pracy zawodowej:


od 2011do nadal lekarz specjalista w NZOZ Sonomedico 1, NZOZ A-D Clinic,
od 2007 do nadal lekarz specjalista w NZOZ Genom-Poradnia Genetyczna,
2005-nadal –asystent, starszy asystent, ordynator Oddziału Patologii Ciąży w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii ŚUM w Rudzie Śląskiej.
2003-2006 lekarz-wolontariat, doktorant w I Klinice Położnictwa i Ginekologii ŚUM SPCSK w Katowicach

Członkostwo towarzystw naukowych:

- Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
- Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.
- Członek sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,

- Członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii),


Współorganizator i wykładowca podczas wielu kursów i konferencji. Autor lub współautor 33 komunikatów zjazdowych 23 artykułów (czasopisma recenzowane) oraz rozdziałów w 3 książkach
uczestnictwo bierne i czynne w licznych zjazdach i konferencjach ogólnokrajowych i międzynarodowych


Posiadane certyfikaty:

2014 – Certyfikat oceny serca płodu Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2014 – Certyfikat badań prenatalnych Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2014 – Certyfikat badań dopplerowskich Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2010 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
2010 – Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Echocardiography Course
2007 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem

Staże zagraniczne:

2005 The Conquest Hospital , Hastings, Anglia Oddział Ginekologii i Położnictwa
2002 Uniwersytet Medyczny w Messinie, Włochy-KLinika Ginekologii i Polożnictwa
2001, Uniwersytet Medyczny w Debreczynie, Węgry, Klinika Ginekologii i Położnictwa

 006

 dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek 

specjalista genetyki klinicznej

- 2017 do teraz: konsultant w zakresie badań prenatalnych w Sonomedico-1
- 2001 do nadal: pracownik Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu-Pomnik "Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
- 2008-2017: konsultant w zakresie badań prenatalnych oraz lekarz w Poradni Genetycznej w NZOZ Genom w Rudzie Śląskiej
- 2000-2001: asystent w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Współpracuje z Poradniami Genetycznymi, Zakładami Genetyki oraz specjalistami od chorób tzw. rzadkich w całej Polsce oraz z licznymi zagranicznymi ośrodkami genetycznymi. Zajmuje się wdrożeniem badań genetycznych do rutynowej diagnostyki medycznej, zwłaszcza w dziedzinie położnictwa, m.in. w ramach Śląskiego Centrum Diagnostyki Genetycznej „DiaGen” w Gliwicach.
Prowadzi aktywną działalność w międzynarodowym projekcie Orphanet, dedykowanym rzadkim chorobom wrodzonym.
Członkostwo towarzystw naukowych:
- ESHG (European Society of Human Genetics, Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka),
- Sekcji Dysmorfologii Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.
- Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
Autor i współautor ponad 110 artykułów i doniesień naukowych (pełna lista dostępna tutaj)

 prof Borowski

prof. dr hab. n. med. Dariusz Borowski

specjalista ginekolog-położnik, specjalista perinatolog

• Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi.
• 1993 – 2007 – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
• 1998 - specjalizacja I stopnia z Położnictwa i Ginekologii
• 2002 - specjalizacja II stopnia z Położnictwa i Ginekologii
• 1999 - obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR)" na Akademii Medycznej w Łodzi.
• 2007 – stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena przydatności badań ultrasonograficznych oraz markerów biochemicznych w diagnostyce zagrożeń pierwszego trymestru ciąży" – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
• 2007 - I Klinika Położnictwa I Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
• 2009 – Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• 2013 – Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• 2013 – stanowisko Profesora Nadzwyczajnego Collegium Medicum w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• 2014 – specjalizacja w dziedzinie perinatologia
• 2015 – Dyrektor Medyczny – Szpital Specjalistyczny Pro – Familia w Łodzi

Towarzystwa naukowe:
1. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – członek od 1998
• członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii od 2009
• członek Zarządu Sekcji Terapii Płodu od 2009
• członek Zarządu Sekcji Perinatologii od 2012

2. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - członek od 1996
3. Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej – członek od 1996
4. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne – członek od 1993 - 2002

Projekty badawcze:
• Wykonawca grantu KBN nr 4 PO5E 120 15 pt. Ocena wartości klinicznej wewnątrzmacicznego zastosowania shuntu pęcherzowo - owodniowego w przypadkach uropatii zaporowych u płodu. Grant zakończony.
• Główny Wykonawca grantu KBN nr 0734/PO5/99/16 pt. Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR). Grant zakończony.
• Kierownik grantu KBN pt. „Ocena przydatności ultrasonografii dwu, trójwymiarowej i dopplerowskiej oraz markerów inwazji trofoblastu w diagnostyce poronień pierwszego trymestru ciąży".
• Wykonawca grantu KBN pt. „Diagnostyka i terapia zespołu przetoczeniowego w przebiegu ciąży bliźniaczej z zastosowaniem techniki laserowej i fetoskopii operacyjnej – badania wieloośrodkowe".

Wykładowca:
• Winter School of Perinatal Medicine (Polskie Towarzystwo Perinatologiczne),
• Polsko-Niemiecka Szkoła Ultrasonografii w Ginekologii i Położnictwie (Akademia
• Medyczna w Poznaniu i Wielkopolskie Towarzystwo Ginekologiczne),
• Kursy doskonalące – zastosowanie USG w ginekologii i położnictwie (Polskie
• Towarzystwo Ginekologiczne),
• Zastosowanie ultrasonografii położniczej w praktyce lekarza rodzinnego (Polskie
• Towarzystwo Ultrasonograficzne),
• Zajęcia z zakresu położnictwa i ginekologii – seminaria i wykłady – Oddział
• Anglojęzyczny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
• Zastosowanie echokardiografii płodowej w położnictwie w ramach realizacji programu POLKARD.
• Diagnostyka prenatalna i zastosowanie ultrasonografii w położnictwie – spotkania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
• Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce I trymestru ciąży – Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Kursy i szkolenia:
• Diagnostyka wad płodu w I i II trymestrze ciąży – University of London – Londyn 1998
• Zastosowanie techniki kolorowego Dopplera w położnictwie i ginekologii– Lubeka 1999
• Terapia płodu – San Francisco 2000
• Diagnostyka i terapia wad płodu – Children Hospital – Filadelfia 2001
• Zastosowanie technik ultrasonografii trójwymiarowej w medycynie – Warszawa 2001
• Zastosowanie ultrasonografii 3D w położnictwie i ginekologii – Poznań 2002
• Diagnostyka wad płodu, zastosowanie technik dopplerowskich i terapia płodu– Fetal Medicine Foundation – Kings College Hospital – Londyn 2002, 2004, 2005
• Diagnostyka i terapia w przypadkach powikłań w przebiegu ciąż bliźniaczych – Uniwersytet Katolicki – Leuven – Belgia – 2004, 2005.
• Diagnostyka echokardiograficzna u płodu – All Childrens Hospital– St. Petersburg, Floryda, Stany Zjednoczone 2005

Promotor przewodów doktorskich:
• Jarosław Koneczny - Ocena przydatności ultrasonograficznych modeli diagnostycznych w predykcji złośliwych guzów jajnika. I Wydział Lekarski WUM – obrona - 03. 2013
• Przemysław Poziemski - Znaczenie predykcyjne terminologii i techniki pomiaru endometrium zaproponowane przez IETA do wykrywania patologii śluzówki macicy, w szczególności raka endometrium. I Wydział Lekarski WUM – wszczęcie przewodu doktorskiego – 05.2015
• Józef Krawczyk - Pregnancy-associated plasma protein-A - the clinical application in the first trimester of pregnancy - 04.2018

Recenzent przewodów doktorskich:
• Patrycja Budziszewska - Związek stężeń PAPP-A i ß-hCG w osoczu matki w I trymestrze ciąży z terminem porodu i masą urodzeniową noworodka.
• Jacek Skórczewski - Badania przesiewowe w kierunku wad płodu u ciężarnych pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży w oparciu o analizę wybranych parametrów ultrasonograficznych oraz biochemicznych.
Piotr Stołtny - Stężenia wybranych białek szoku cieplnego u zdrowych kobiet ciężarnych oraz ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym ciążowym.
• Maria Lauda – Świeciak - Analiza podłoża występowania wad płodu u pacjentek ciężarnych z regionu Kujawsko-Pomorskiego

Nagrody i odznaczenia:
• Nagroda Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
• Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Brązowy Krzyż Zasługi - 2012

Nowości w Sonomedico1

SZANOWNY PACJENCIE

WHO zaleca, by na bieżąco śledzić najnowsze informacje na temat występowania nowych zakażeń koronawirusem. Według danych organizacji większość zarażonych doświadcza łagodnych objawów, jednak u części chorych zakażenie prowadzić może do komplikacji.

Rady WHO w sprawie koronawirusa - podstawowe środki ochronne

Często myj ręce - mycie rąk mydłem i wodą lub preparatami odkażającymi na bazie alkoholu zabije wirusy, które mogą znajdować się na rękach. Aby ochronić się przed zakażeniem regularnie i dokładnie myj ręce, a zwłaszcza:

  • po kichaniu lub kasłaniu
  • podczas opieki nad chorą osobą,
  • przed, w trakcie i po przygotowaniu posiłku
  • przed jedzeniem
  • po skorzystaniu z toalety
  • kiedy ręce są widocznie zabrudzone
  • po pracy ze zwierzętami lub odpadami zwierzęcymi

Zachowaj dystans- zachowaj co najmniej jeden metr odległości do każdej osoby, która kicha lub kaszle. Jeśli będziesz zbyt blisko, możesz zarazić się wirusem, który jest przenoszony właśnie drogą kropelkową.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - dłonie dotykają wielu powierzchni, na których mogą znajdować się wirusy lub bakterie. Zanieczyszczonymi dłońmi możemy przenieść patogeny do oczu, nosa czy ust, skąd wirus najszybciej dostaje się do wnętrza organizmu.

Dbaj o higienę dróg oddechowych - upewnij się, że osoby w twoim otoczeniu przestrzegają zasad higieny dróg oddechowych. Oznacza to np. kasłanie lub kichanie w zgiętą w łokciu rękę. Dobrym rozwiązaniem jest także użycie chusteczki, jednak należy ją natychmiast wyrzucić do kosza, a dłonie przetrzeć żelem antybakteryjnym lub umyć mydłem.

Nie czekaj na rozwój objawów - jeśli źle się czujesz, to zostań w domu. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności w oddychaniu, zwróć się do lekarza i postępuj zgodnie z jego zaleceniami. 

Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi koronawirusa - warto dzwonić do krajowych placówek medycznych, które powinny mieć najbardziej aktualne informacje dot. sytuacji w danym regionie. W Polsce podejrzenie zakażania należy zgłosić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

"Zadbaj o swoje zdrowie i chroń innych stosując się do następujących zaleceń"

SONOMEDICO-1
43-100 Tychy Boczna 6
tel kom. +48 728813759
tel stacj +48 327231166