Test Harmony- nieinwazyjny test prenatalny w kierunku Trisomii

Nieinwazyjny Test Prenatalny służący do wykrywania trisomii płodu. Określa on ryzyko wystąpienia trisomii 21, 18, 13 poprzez wykrycie materiału genetycznego dziecka krążącego we krwi obwodowej matki. Do jego wykonania wystarczy tylko 10 ml krwi matki, a nie płodu. Test Harmony wykorzystuje metodę Sekwencjonowania Nowej Generacji w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi. Trisomie chromosomów 21, 18 oraz 13 są najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii chromosomu 21, 18 lub 13. Mogą one powodować takie choroby, jak zespół Down'a, zespół Edwards'a oraz zespół Patau, a także zwiększyć ryzyko poronienia lub urodzenia martwego dziecka.

Niebezpieczeństwo pojawienia się powyższych komplikacji wzrasta wraz z wiekiem matki. Obecnie nie istnieją żadne leki ani terapie zapobiegające wystąpieniu zespołu wad wrodzonych u dziecka.

Zalety i korzyści testu Harmony:

- Tylko 10 ml krwi obwodowej matki jest potrzebna do wykonania testu. Nie ma ryzyka zakażenia wewnątrzmacicznego i poronienia.

- Przeprowadzono walidację z wykorzystaniem 3464 przypadków.

Badania wykazały, że dokładność testu NIFTY wynosi powyżej 99%. Ponadto uzyskane rezultaty badań wskazują jednoznacznie, że test nie daje wyników fałszywie negatywnych.

- Test może być wykonany już w 12 tygodniu ciąży. Czas oczekiwania wynik wynosi ok. 2 tygodni.

- Test może być wykonany w ciąży bliźniaczej

- Istnieje możliwość określenia płci płodu.

Kto powinien rozważyć zrobienie testu?

- Kobiety, które chcą przeprowadzić nieinwazyjny test w kierunku trisomii 21, 18 i 13 płodu.

- Kobiety w wieku powyżej 35 roku życia, które nie chcą zdecydować się na inwazyjne badania prenatalne.

- Kobiety, których wyniki badań biochemicznych i ultrasonograficznych w pierwszym i drugim trymestrze ciąży sugerują duże ryzyko aneuploidii chromosomowych również obejmujących ciążę bliźniacza.

- Kobiety, które mają przeciwwskazania do inwazyjnych badań prenatalnych, takie jak łożysko przodujące, wysokie ryzyko poronienia, zakażenie HBV, HIV, itd

- Kobiety, które poddały się zabiegowi zapłodnienia in vitro.

Więcej na temat testu można przeczytać w udostępnionej prezentacji

Test Harmony (pdf ).

Badanie na chwilę obecną nie jest badaniem refundowanym przez NFZ, jest badaniem pełnopłatnym.

O szczegóły zapytaj dzwoniąc do naszego biura obsługi pacjenta:

tel kom. +48 728813759, tel stacj. +48 32 723-11-66


Nowości w Sonomedico1

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sonomedico 1 Spółka Jawna z siedzibą w Tychach 43- 100, przy ul. Jastrzębia 12.

Sonomedico 1 Spółka Jawna powołała Inspektora Ochrony Danych- Panią Sandre Patalag- w celu zapewniania i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nadzorowania, opracowania i aktualizowania dokumentacji firmy dotyczącej bezpieczeństwa informacji. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail: rodo@mmperfect.com, bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: M&M Perfect Sp. zo.o. Spółka Komandytowa, 41-203 Sosnowiec

Znaczenie dla Pacjenta

Pacjenci mają prawo :

  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Sonomedico 1 Spółka Jawna stworzyła politykę dotyczącą ochrony danych osobowych w celu określenia zasad postępowania zgodnych z przepisami prawa polskiego, regulującymi kwestie przetwarzania danych osobowych i medycznych. Na tej podstawie sporządzone zostały procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wdrożono szereg procedur, m.in. dotyczących zarządzania dostępem do danych osobowych, ograniczenia możliwości przekazywania danych osobowych poza firmę oraz zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi spoza firmy.

W sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub zmian organizacyjnych, Sonomedico 1 Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności. Polityka prywatności została zatwierdzona przez Wspólników spółki.

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)