Diagnostyką prenatalną nazywamy badania, które można przeprowadzić u dziecka (płodu) jeszcze podczas ciąży. W ostatnich latach, dzięki rozwojowi technik USG możliwe stało się nie tylko dokładne zbadanie dziecka przed urodzeniem, ale także w pewnych przypadkach zastosowanie odpowiedniego leczenia jeszcze przed jego przyjściem na Świat. Zastosowanie metod badań prenatalnych ma na celu:

 • - wykluczenie wad rozwojowych i genetycznych
 • - potwierdzenie dobrostanu płodu
 • - dokładne wyliczenie ryzyka wystąpienia chorób genetycznych (zaburzeń chromosomalnych) : Zespół Downa, Edwardsa, Patau’a
 • - zgodnie z ryzykiem wystąpienia wad genetycznych (większe, niż 1:300) dokładna diagnostyka w kierunku wykluczenia tych nieprawidłowości
 • - w przypadku wystąpienia wady u płodu wczesna diagnoza pozwala na przygotowanie się do trudów takiego macierzyństwa
 • - ponadto w przypadku wystąpienia wady rozwojowej wczesne rozpoznanie umożliwia często leczenie wewnątrzmaciczne dziecka, podczas ciąży
 • - dzięki takiemu postępowaniu można zaplanować odpowiednie rozwiązanie ciąży w ośrodkach referencyjnych, czyli tam gdzie noworodek natychmiast uzyska niezbędną pomoc.

Ogromny postęp medycyny w ostatnich latach pozwolił na kompleksową diagnostykę płodu. Z tych względów, w pewnych sytuacjach zdecydowanie lepiej jest wykonać kilka rodzajów badań, których analiza pozwoli na wnioskowanie o stanie dziecka.
Na szczęście zdecydowana większość dzieci rodzi się zdrowa i diagnostyka prenatalna służy temu, żeby potwierdzić taki stan. Niestety, w 1 na 100 przypadków ciąż dochodzi do ciężkiego upośledzenia umysłowego dziecka bądź ciężkiego kalectwa spowodowanego wystąpieniem wady rozwojowej.
Jednym z najczęściej spotykanych schorzeń w tej grupie jest zespół Downa. Występuje on, podczas gdy dziecko otrzymuje dodatkowy chromosom 21 (trisomia 21 chromosomu). Im wyższy wiek matki, tym niestety większe ryzyko wystąpienia schorzenia, lecz ryzyko wystąpienia Zespołu Downa u dzieci dotyczy także młodych matek. Poniżej przedstawiono ryzyko wystąpienia Zespołu Downa w zależności od wieku matki:

wiek matki

12 tydzień ciąży

w terminie porodu

20
25
30
32
34
35
36
38
40
42
44
1 na 1070
1 na 950
1 na 630
1 na 460
1 na 310
1 na 250
1 na 200
1 na 120
1 na 70
1 na 40
1 na 20
1 na 1530
1 na 1350
1 na 900
1 na 650
1 na 450
1 na 280
1 na 280
1 na 170
1 na 100
1 na 55
1 na 30


Połączenia stosowanych w pierwszym trymestrze ciąży testów diagnostycznych w kierunku wykrywania zespołu Downa:

 • - badanie przesiewowe oparte o wiek matki ma czułość 30% w wykrywaniu zespołu Downa
 • - badanie przesiewowe oparte o wykonanie pomiaru przezierności karkowej – NT ma czułość 80% w wykrywaniu zespołu Downa
 • - badanie przesiewowe oparte o wyniki badań z krwi (wolne ß-hCG oraz PAPP-A) ma czułość 65% w wykrywaniu zespołu Downa
 • - połączenie obu metod – badanie USG - pomiar NT oraz badania z krwi matki (wolne ß-hCG i PAPP-A) ma czułość 90% w wykrywaniu zespołu Downa
 • - Połączenie metod – badanie USG - pomiar NT, badania z krwi matki (wolne ß-hCG i PAPP-A)i oceny kości nosowej, przepływu przez przewód żylny i zastawkę trójdzielną ma czułość 97% w wykrywaniu zespołu Downa

Ryzyko to określenie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia. Dla przykładu, jeżeli ryzyko wystąpienia zespołu Downa w danej ciąży wynosi 1:100, oznacza to, że u 100 kobiet ciężarnych z takim wynikiem testu 99 płodów będzie zdrowych, a jeden będzie miał zespół Downa.

Wynik dodatni oznacza, że jest Pani w grupie o podwyższonym ryzyku wystąpienia zespołu Downa u płodu i wskazane będzie wykonanie dalszych badań - na ogół amniopunkcji, lub biopsji trofoblastu. Wynik jest zazwyczaj uznawany za dodatni, gdy ryzyko choroby płodu przekracza 1:300 (ryzyko wyższe - np. 1:190, ryzyko niższe - np.: 1:500).
W razie stwierdzenia wad strukturalnych, abberacji chromosomalnych czy zaburzeń czynnościowych odpowiednio wcześnie w niektórych przypadkach można podjąć wewnątrzmaciczną terapię płodu (np. leczenie zaburzeń rytmu, odbarczanie wielowodzia, dopuszczanie płynu owodniowego w przypadku bezwodzia/małowodzia itd..), monitorować płód, ustalić optymalny czas, sposób i miejsce porodu celem jak najlepszego postępowania z noworodkiem. W ciąży spotykamy się również z grupą wad letalnych. W tych przypadkach nie można uratować nieprawidłowo rozwijającego się płodu/noworodka, lecz można prowadzić wsparcie i rzetelne informacje dla rodziców oczekujących na poród dziecka z wadą, zapewnić im konsultacje genetyczne w wybranych przypadkach i zaplanować postępowanie w następnej ciąży.
Wskazania do diagnostyki prenatalnej:

 • - wiek matki powyżej 35 lat,
 • - ciąże martwe i urodzone dzieci z aberracjami chromosomowymi,
 • - dzieci z mnogimi wadami rozwojowymi i z otwartą wadą cewy nerwowej,
 • - wystąpienie translokacji zrównoważonej lub aberracji chromosomowej u jednego z rodziców,
 • - nieprawidłowy obraz płodu w badaniu USG,
 • - nieprawidłowe (zbyt niskie i zbyt wysokie) stężenie atfa-fetoproteiny w surowicy matki (MSAFP),
 • - nieprawidłowy wynik testów biochemicznych

Nowości w Sonomedico1

BEZPIECZEŃSTWO i KOMFORT PACJENTÓW PODCZAS WIZYT W Sonomedico-1

Szanowni Pacjenci, codziennie dbamy o najwyższe standardy higieny / dezynfekcja pomieszczeń środkami chemicznymi i lampami UV, filtracja powietrza urządzeniami ULTAVIOL i itp, dezynfekcja urządzeń po badaniu pacjenta, środki ochrony dla pacjenta, odpowiednie przesłony w rejestracji i w gabinecie okulistycznym ograniczające bezpośredni kontakt / niemniej wprowadziliśmy dodatkowe działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa naszych Pacjentów oraz Pracowników związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji Covid-19:


przy głównym wejściu do Poradni umieściliśmy dozownik z płynem do dezynfekcji rąk – prosimy wszystkich
o skorzystanie z niego zaraz po wejściu i przed wyjściem,

 

 

wszyscy nasi Pracownicy zostali zapoznani z procedurą dotyczącą postępowania
z pacjentem zakażonym koronawirusem COVID-19.

 

 

Wszyscy nasi pracownicy pracują w maskach i przyłbicach ochronnych

Bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka zarażenia leży również w interesie Pacjentów, dlatego:

 • jeżeli występują u Państwa kaszel, gorączka lub inne objawy przeziębienia prosimy o przełożenie wizyty i obserwowanie objawów, w razie jakichkolwiek podejrzeń postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/),
 • jeżeli mieli Państwo kontakt z osobą chorą lub zakażoną lub na kwarantannie prosimy o przełożenie wizyty i obserwację swojego stanu zdrowia przez min. 14 dni oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/).

Zalecamy i bardzo prosimy naszych Pacjentów o:

 • odbywanie wizyt, bez osoby towarzyszącej, w tym dzieci, chyba że wizyta dotyczy osób niepełnosprawnych lub starszych lub małych dzieci
 • obowiązkową dezynfekcję rąk po wejściu do Sonomedico-1 płynem lub dokładne umycie ich w toaletach przez 20 – 30 sekund,
 • pojawianie się na zaplanowanych wizytach o czasie
 • przestrzegamy zasady przebywania w poczekalni dwóch, trzech pacjentów, staramy się tak kierować pracą Poradni i umawianiem wizyt żeby taka zasada była możliwa
 • utrzymywanie co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy osobami ( pacjentami ) w poczekalni
 • zdjęcie odzieży wierzchniej od razu po wejściu do przychodni i powieszenie jej w wyznaczonym miejscu
 • przychodzenie na wizyt w maseczkach ochronnych

Dodatkowo prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad, takich jak:

 • unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust,
 • unikanie dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby,
 • po dotknięciu powierzchni, których mogły dotykać inne osoby – dokładne umycie i/lub dezynfekcję dłoni.


Naszym priorytetem jest w obecnej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa Wam oraz naszym Pracownikom, przy równoczesnej kontynuacji rozpoczętego leczenia i dostępu do pełnej opieki medycznej. Na bieżąco monitorujemy sytuację i w razie konieczności będziemy podejmować wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić Pacjentom ochronę oraz leczenie.