Badanie USG pomiędzy 18- 23 tygodniem ciąży.

Jest to najlepszy okres w ciąży, w którym powinno być wykonane badanie USG pod kątem wykluczenia lub rozpoznania defektów budowy płodu (wad strukturalnych), do których można na przykład zaliczyć rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady serca itd. Dokładnemu badaniu poddane zostają:

 • Mózg i rdzeń kręgowy
 • Kręgosłup i kończyny (budowa i funkcja)
 • Twarz dziecka
 • Narządy klatki piersiowej (serce, płuca i przepona)
 • Narządy jamy brzusznej (żołądek, jelita, nerki, pęcherz moczowy)
 • Ciągłość powłok jamy brzusznej
 • Przyczepy brzuszny i łożyskowy pępowiny oraz ilość naczyń w pępowinie
 • Płeć dziecka
 • Dokładne pomiary wielu narządów wewnętrznych oraz kości długich płodu

Za pomocą tego badania możliwe jest wykrycie 95% wad rozwojowych dziecka. Pomimo ewentualnego przeprowadzenia badania USG podczas pierwszego trymestru ciąży wszystkie kobiety powinny mieć wykonane to badanie celem potwierdzenia lub wykluczenia defektów strukturalnych u swojego dziecka. Należy wziąć pod uwagę, że w miarę upływu czasu //~ trwania ciąży coraz trudniej wykonuje się to badanie. Ponadto w przypadkach, gdy badanie USG-NT wykazało poszerzenie przestrzeni z płynem za karkiem płodu, a badanie genetyczne dało prawidłowy wynik (wykluczono Zespół Downa u dziecka) powinno się wykonać dokładne badanie serca płodu (echokardiografia płodowa), ponieważ wystąpienie wad serca współistnieje z poszerzeniem tej przestrzeni. 

Nowości w Sonomedico1

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sonomedico 1 Spółka Jawna z siedzibą w Tychach 43- 100, przy ul. Jastrzębia 12.

Sonomedico 1 Spółka Jawna powołała Inspektora Ochrony Danych- Panią Sandre Patalag- w celu zapewniania i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nadzorowania, opracowania i aktualizowania dokumentacji firmy dotyczącej bezpieczeństwa informacji. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail: rodo@mmperfect.com, bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: M&M Perfect Sp. zo.o. Spółka Komandytowa, 41-203 Sosnowiec

Znaczenie dla Pacjenta

Pacjenci mają prawo :

 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • dostępu do danych osobowych,
 • zmieniania tych danych,
 • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Sonomedico 1 Spółka Jawna stworzyła politykę dotyczącą ochrony danych osobowych w celu określenia zasad postępowania zgodnych z przepisami prawa polskiego, regulującymi kwestie przetwarzania danych osobowych i medycznych. Na tej podstawie sporządzone zostały procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wdrożono szereg procedur, m.in. dotyczących zarządzania dostępem do danych osobowych, ograniczenia możliwości przekazywania danych osobowych poza firmę oraz zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi spoza firmy.

W sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub zmian organizacyjnych, Sonomedico 1 Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności. Polityka prywatności została zatwierdzona przez Wspólników spółki.

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)