Ocena dobrostanu płodu. Ma ona na celu wykazanie prawidłowego stanu wewnątrzmacicznego płodu. Na ocenę składaja się:

  • Pomiar główki, brzuszka, kości udowej płodu oraz obliczenie szacunkowej masy płodu
  • Badanie ruchów płodu
  • Ocena łożyska i ilości płynu owodniowego
  • Badanie kolorowym Dopplerem w celu oceny prawidłowych przepływów krwi przez łożysko i badanie przepływów płodowych