Badania prenatalne

Echokardiografia płodowa

Jest to szczegółowe badanie budowy serca płodu oraz połączeń naczyniowych. Wykonywane jest ok. 20 tygodnia ciąży (pomiędzy 20-24 tygodniem). Jest ono zalecane szczególnie dla ciężarnych, u których w rodzinie występowały wady serca lub jeżeli w pierwszym trymestrze ciąży był nieprawidłowy wynik badania NT. Jednocześnie należy zauważyć, że najczęstszą wadą rozwojową, towarzyszącą zespołowi Down’a jest właśnie wada serca. Więcej o echokardiografii płodowej na stronie www.echo.pron.pl

Ocena dobrostanu płodu

Ocena dobrostanu płodu. Ma ona na celu wykazanie prawidłowego stanu wewnątrzmacicznego płodu. Na ocenę składaja się:

  • Pomiar główki, brzuszka, kości udowej płodu oraz obliczenie szacunkowej masy płodu
  • Badanie ruchów płodu
  • Ocena łożyska i ilości płynu owodniowego
  • Badanie kolorowym Dopplerem w celu oceny prawidłowych przepływów krwi przez łożysko i badanie przepływów płodowych

Więcej artykułów…

Strona 5 z 6

Nowości w Sonomedico1


Nieinwazyjny test prenatalny VERAgene

VERAgene - to nowy nieinwazyjny prenatalny test genetyczny pobierany z krwi matki.

Jedno badania pod katem aneuploidii, mikrodelecji i mutacji punktowych ( choroby monogenowe ).

Test można wykonywać od 10 tygodnia ciąży, w ciążach pojedyńczych jak i blizniaczych jak również dla ciąż po in vitro.

Schorzenia, które wykrywa test VERAgene, są często ciężkie i wpływają znaczaco na jakość życia.

VERAgene wykrywa 500 mutacji w ramach badania przesiewowego 50 chorób monogenowych.

VERAgene wykonuje się przy pomocy próbki krwi matki oraz wymazu policzkowego biologicznego ojca.

Próbka krwi  zawiera pozakomórkowe DNA zarówno matki, jak i płodu.

To DNA podlega wyizolowaniu i analizie wraz z próbką DNA ojca pod katem potencjalnych mutacji genetycznych za pomocą sekwencjonowania następnej generacji

 

[Prezentacja]